Název uvede moderátor z.s.

Zapsaný spolek NUM

Spolek NUM z. s. (celým jménem Název Uvede Moderátor z. s.) je spolek působící v umělecké činnosti v oblasti divadla, street artu, filmu, médií, team building kurzů, uměleckých workshopů a pedagogiky.


Zapsaný spolek Název Uvede Moderátor byl založen v lednu roku 2015 a jeho kořeny vychází z divadelního souboru DS NUM, který vznikl v prostorách jihlavského gymnázia. Každý NUMák je připraven vykolejovat současnou společnost z každodenního stereotypu.


Hlavní nápní činnosti spolku je organizování vzdělávacích akcí v uměleckých oblastech pro děti i dospělé. V létě 2015 vznikly Kurzy NAPLNO, na kterých spolupracují s Gymnáziem Jihlava a divadlem otevřených dvěří DIOD, Horáckým divadlem Jihlava a Městským divadlem Kladno. Kurzy NAPLNO mají za cíl prohloubit zkušenosti zájemců v oblastech divadla, filmu, muzikálu, médií.


Zakladateli NUM z. s. jsou:

Tom V. Hron

Svou divadelní dráhu započal na Gymnáziu Jihlava, kde prošel několika divadelními soubory. Absolvoval pražskou DAMU obor herectví alternativního a loutkového divadla pod vedením Tomáše Měcháčka. V rámci studia se zúčastnil několika mezinárodních div. festivalů (např. v Londýně a Lublani). Je členem činoherního souboru Městského divadla Kladno. Zajímá se také o režii. S dětmi a mládeží jako lektor herectví pracuje od roku 2009.


Zdeněk Stejskal

Absolvoval Soukromou hereckou školu u profesora Miroslava Moravce v roce 2000. Hned po absolutoriu nastoupil do Městského divadla Zlín. Pokračoval v Šumperku a nyní působí v Jihlavě. Kromě své hlavní herecké práce se věnuje také režii a spolupracuje s několika amatérskými i studentskými divadelními soubory. Výčet jeho práce by zabral mnoho místa, a tak se můžete podívat na jeho internetové stránky www.zdenekstejskal.cz.


Jaroslav Plvan

Do praktického i teoretického světa divadla jej poprvé nechal nahlédnout Zdeněk Stejskal ke konci gymnaziálních studií. Převážně díky pečlivé přípravě jmenovaného herce se hned na první pokus dostal na DAMU, kde se po dobu čtyř semestrů věnoval oboru Režie-dramaturgie. Ač odhalil vlastní nepředurčenost pro tuto profesi, samotné studium pro něj znamenalo ojedinělou životní a intelektuální zkušenost. Aktuálně studuje obor Psychologie na MU. S dětmi lektorsky pracuje od roku 2011.