Název uvede moderátor z.s.

Kurzy NAPLNO

Projekt Kurzy NAPLNO spolku NUM z. s. vznikl v lednu 2015 ve spolupráci s Gymnáziem Jihlava a divadlem DiOD za účelem poskytnout mladým umělcům a talentům možnost rozvíjet svůj talent o volném čase. V roce 2017 se představili v Kladně ve spolupráci s Městským divadlem Kladno.


Kurzy NAPLNO jsou vzdělávací kurzy, které mají za úkol prohloubit zkušenosti zájemcům z Jihlavy a celé ČR v oblasti uměleckých oborů, jako je například herectví činoherního i alternativního divadla, filmu, muzikálu a médií.
Cílem kurzů je poskytnout mladým lidem představu o náročnosti těchto oborů a umožnit jim zkusit si daný obor naplno, aby zjistili, zda-li by se takovýmto činnostem mohli věnovat profesionálně, a přinášet jim stále nejmodernější a aktuální metody výuky herectví.
Lektoři jsou pečlivě vybíráni a jsou to profesionálové ve svých oborech, kteří umějí své zkušenosti dobře předávat.


Nechceme, aby se Kurzy NAPLNO staly jen tak ledajakým uměleckým táborem, kterých je u nás mnoho (většinou založených na kvantitě nikoli kvalitě). Nabízíme kvalitní umělecké kurzy, čemuž například nasvědčuje i velice nízká kapacita jednotlivých oborů, aby byl zajištěn individuální přístup, který je v dnešní době vyžadován stále více a bez kterého kvalitní kurz ani být nemůže.


Nově také Kurzy NAPLNO připravují víkendové herecké workshopy pro dospělé a kolektivy. A také individuální přípravu na přijímací zkoušky na herecké školy.